Jinhua Jinxiu Plastic Co., Ltd
Contact person: Mr Zhang
Telephone: + 86-579-82621868
Mobile: + 86-15888989691
Email:info@jinxiu-plastic.com
Address: Zhejiang province Jinhua City Development Zone, Jin Xi Luo town

Copyright© Jinhua Jinxiu Plastic Co., Ltd.      Design by:www.579xd.com